MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED

Card BX5U1

320,000₫

Card BX5U1 .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

320,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Card BX5U2

500,000₫

Card BX5U2 .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

500,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Card BX5UL

170,000₫

Card BX5UL .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

170,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Card BX5UT

190,000₫

Card BX5UT .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

190,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Cổng nạp USB

80,000₫

Cổng nạp USB .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

80,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Dây nguồn không nháy led 100m loại thường .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

10,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Dây nguồn không nháy led 100m loại tốt .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

20,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Dây nguồn nháy led 100m .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

30,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Khiển led 100m RGB 220v .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

50,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Khiển led dán RGB 40M .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

100,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Khiển led dán RGB 5M .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

20,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Mạch nháy led full color theo nhạc .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

650,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare

Showing 13–24 of 25 results