LED THANH - LED DÁN - LED CUỘN-LED MODULE

Dây led RGB 100m 220v .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

2,200,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led 3014 100m 220 V

1,100,000₫

Led 3014 100m 220 V .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

1,100,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led dán đơn màu có bọc .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

80,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led dán đơn màu không bọc .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

70,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led dán RGB có bọc .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

95,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led dán RGB không bọc .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

60,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led module 4 bóng RGB .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

3,400₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led module samsung 3 bóng .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

1,700₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led module samsung 4 bóng .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

3,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led thanh 2835 5mm .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

55,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led thanh 5054 (Trắng-Vàng) .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

25,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare
Led thanh 5630 (Trắng-Vàng) .

Số lượng lớn vui lòng liên hệ số điện thoại 0964.249.249 để được giá tốt

Learn More

12,000₫

 • Availability: 0 in stock
Compare

Showing 1–12 of 14 results