bn

LED DOWN LIGHT

Ultra-thin, 13mm thickness, edge-lighting.

Heat dissipation: Aluminum PCB which ensure heat dissapation in

time as well as warranty long life-span of the light

bn3

LED SPOT LIGHT

Imported high-power LED;

Low light failure, stable performance;

Energy-saving;

No radiation...

bn2

LED LIGHT BULB

Imported LED chips;

High heat disspation;

Anti-static treatment;

Easy to install...

Anyang General International Co.,Ltd

Sản phẩm chất lượng tốtnhất

Miễn phí giao hàng

Thanh toán an toàn và bảo mật

Nhận đổi trả với sản phẩm lỗi

Đảm bảo đạt tiêu chuẩn100%

Hỗ trợ tư vấn 24/7